HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Verzoek over persoonsgegevens indienen (bescherming persoonsgegevens)

Verzoek over persoonsgegevens indienen (bescherming persoonsgegevens)

 • Wat is het?

  De gemeente houdt verschillende persoonsgegevens van u bij. Bijvoorbeeld de gegevens die u moet invullen als u een vergunning aanvraagt. Deze gegevens worden op verschillende manieren verwerkt en bewaard. De gemeente doet dit op een zorgvuldige, veilige en transparante manier. Dat is verplicht.

  U heeft een aantal rechten. Daarmee kunt u meer inzicht en controle krijgen over uw persoonsgegevens. U kunt de gemeente vragen om:

  • uw persoonsgegevens in te zien (recht van inzage)
  • uw gegevens te verbeteren (recht op rectificatie)
  • uw gegevens te verwijderen (recht op vergetelheid)
  • uw gegevens minder uitgebreid te verwerken (recht op beperking)
  • een overzicht van uw gegevens te ontvangen in een goed leesbare en digitale vorm
  • uw gegevens over te dragen aan een andere instantie of een bedrijf (dataportabiliteit)
  • informatie te geven over instanties, bedrijven of personen die uw gegevens hebben ontvangen van de gemeente
  • te stoppen met de verwerking van uw gegevens
  • geen besluit te nemen zonder dat een ambtenaar hierbij betrokken is geweest. Sommige besluiten worden automatisch door een systeem genomen. U kunt eisen dat altijd een ambtenaar het besluit neemt of controleert.

  Verder kunt u de gemeente altijd om informatie vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. De gemeente is verplicht om u een duidelijk antwoord te geven.

 • Hoe werkt het?

  Zo dient u een verzoek in over uw persoonsgegevens:

  U neemt contact op met de gemeente.

  U geeft in ieder geval door:

  • over welke persoonsgegevens het gaat
  • wat uw verzoek is 

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor het indienen van een verzoek over persoonsgegevens zijn in ieder geval:

  • U bent een inwoner van de gemeente.
  • Het gaat om uw eigen persoonsgegevens (of van een kind jonger dan 16 jaar van wie u de wettelijk vertegenwoordiger bent).
  • Het gaat om persoonsgegevens die worden geregistreerd door de gemeente. Of door instanties die hiervoor een duidelijke opdracht hebben gekregen van de gemeente.

  In sommige gevallen heeft u minder of geen rechten over de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan alleen als het in een wettelijke regeling staat. Zo kunt u niet vragen om verwijdering van uw persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP). 

  Termijn

  De beslissing over een concreet verzoek over uw persoonsgegevens krijgt u binnen 1 maand. Deze tijd mag eenmaal verlengd worden met 2 maanden. Als de gemeente de termijn wil verlengen, hoort u dit binnen 1 maand na ontvangst van uw verzoek.

  Heeft u om informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens gevraagd? Een antwoord op dit verzoek krijgt u binnen een redelijke termijn. Dit hangt ervan af of uw verzoek om informatie complex is.

  Bezwaar

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw verzoek over uw persoonsgegevens. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Als de gemeente geen duidelijk antwoord geeft op uw verzoek om informatie, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Meer informatie

 • Documenten (pdf)

Niet gevonden wat u zocht?

Neem contact op met een medewerker van het Klantcontactcentrum.

iets vragen of meedelen

t 072 535 66 66